Hakkımızda

XYZ Kampı, gençlerin kendilerini multidisipliner bir şekilde geliştirmelerine aracı olmayı amaçlayan bir inovasyon kampıdır. Bu doğrultuda gençleri konuşmacılar ile buluşturur; markalar ile vaka analizi çalışması yaptırır; komite tartışmaları, lobi süreci, atölyeler ve birçok kaynaştırma etkinliği deneyimleri sunar. Farklı şehir ve okullardan katılımcı çeşitliliğini ön plana alarak hem lise hem üniversite öğrencilerini 4 gün 3 gece boyunca ortak bir noktada kaynaştırır.

CaseOnline yeni dünya düzenine ayak uydurmayı hedef alarak tasarlanmış, XYZ Kampı deneyiminin dijitalleştirilmiş versiyonu olarak gerçekleştirilmektedir. Online vaka analiz projemizdir.

Koordinatörlükler

IV. XYZ Koordinatörlüğü
2017 - I. XYZ Kampı
M. Haluk Ovacık
Hacer Esra Akgün
2019 - II. XYZ Kampı
M. Haluk Ovacık
İpek Ilgın
2020 - I. CaseOnline
İpek Ilgın
Ceren Ovacık
Gökhan Gürkan
2021 - II. CaseOnline
İpek Ilgın
Ceren Ovacık
Gökhan Gürkan
2022 - III. XYZ Kampı
Berk Can
Ece Altıkulaç
Selin Özdemir
2023 - IV. XYZ Kampı

Su Kutan
Burcu Nar

simurgdernegi.org.tr

Simurg Derneği, potansiyel sahibi gençlerin ihtiyaç duyduğu birliktelik hissini bulabilecekleri tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ihtiyacını gidermek amacı ile 7 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Simurg Derneği doğrudan yeni jenerasyonlarla bağlantılı bir gençlik derneğidir.

Vizyon: Simurg Derneği; hür ve özgün iradeyle insanlığın varoluşunu anlamlandırmayı, toplumdaki sosyal sorumluluk bilincini canlandırarak geleceğin gidişatına olumlu katkıda bulunmayı ve gençlerin içindeki potansiyeli açığa çıkarmayı hedefler.

farklı okul

üye

farklı faaliyet

basın organı

'den fazla etkinlik

'den fazla gençle temas

'den fazla dijital görüntülenme

Özgün Dernek Yapısı

 

Genç STK Kimliği