...

Format

XYZ Kampı

XYZ Kampı, gençlerin kendilerini multidisipliner bir şekilde geliştirmelerine aracı olmayı amaçlayan bir inovasyon kampıdır. Bu doğrultuda gençleri konuşmacılar ile buluşturur; markalar ile vaka analizi çalışması yaptırır; komite tartışmaları, lobi süreci, atölyeler ve birçok kaynaştırma etkinliği deneyimleri sunar. Farklı şehir ve okullardan katılımcı çeşitliliğini ön plana alarak hem lise hem üniversite öğrencilerini 4 gün 3 gece boyunca hislerle, ortak bir noktada kaynaştırır.

XYZ Kampı 5 ana aşamadan oluşur:

 1. Konferans: Katılımcıların konuşmacıları dinleyip, fuaye alanı ve vaka eğitiminden geçtiği hazırlık aşamasıdır.
 2. Grup Çalışmaları: Katılımcıların bulundukları şirket komitesine göre gruplara dağılıp vaka çözümlediği aşamadır.
 3. Komite Çalışması: Vaka sunumlarının ve komite seviyesinde vaka tartışmalarının yapıldığı aşamadır.
 4. Manifesto: Vaka ile alakalı olarak verilen krize reaktif çözüm sunulması beklenen aşamadır.
 5. Lobi: Grupların birbirlerini puanlandırmadan önce yapılan ikna çalışmalarını barındıran aşamadır.

I. XYZ Kampı

II. XYZ Kampı

III. XYZ Kampı

IV. XYZ Kampı

V. XYZ Kampı

Etkinlik Formatı

^
1. Gün
 • Konferans
 • Fuaye alanı
 • Vaka eğitimi
 • Etkinlik

Kamp alanına giriş yapılıp kayıt işlemlerinin yapıldığı ve hazırlık aşamasının tamamlandığı gündür. Konferansta konuşmacılar dinlenir vaka eğitimi yapılır ve ilk gün etkinliği gerçekleştirilir.

^
2. Gün
 • Şirket vaka sunumları
 • Grupların bölünmesi
 • Grup çalışmaları
 • Kaynaştırma etkinlikleri

Katılımcıların şirket komitelerine dağıldığı, şirket temsilcisinden vakayı öğrendikleri ve grup çalışmaları aşamasının tamamlandığı gündür. Vaka sunumları yapılır, grup çalışmaları tamamlanır ve akşam etkinlikleri gerçekleştirilir.

^
3. Gün
 • Vaka çözüm sunumları
 • Workshoplar
 • Komite kriz çalışması
 • Etkinlik

Komite çalışmasının tamamlandığı ve manifesto aşamasının başladığı gündür. Şirket temsilcilerine grup sunumları yapılır, atölyeler olur, komite kriz çalışması yapılır ve akşam etkinlikleri gerçekleştirilir.

^
4. Gün
 • Komite kriz çözümleri
 • Lobi çalışması
 • Grupların değerlendirilmesi
 • Ödül töreni

Manifesto ve lobi aşamasının tamamlandığı gündür. Manifestolar komite içinde yayınlanır, lobi çalışması yapılır, değerlendirmeler tamamlanır ve kapanış seremonisi ile ödüller dağıtılır. Kampın son günüdür.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.